SIFATLI VA SIFATLI RIVOJLANISH UCHUN PROFESSIONAL YONDASHUV

Bizning xizmatlar

Injiniring
 • Loyiha konsepsiyasini ishlab chiqish
 • Аsosiy loyihani ishlab chiqish
 • Texnologik sxemalar va diagrammalarni ishlab chiqish
Loyhalashtirish
 • Umumiy qurilish bo’limlarini loyihalash
 • Uskunalarni joylashtirish texnalogiyasini loyihalash
 • Muhandislik tarmoqlari va kommunikasiyalarini loyihalash
 • Yong’in havsizligi sistemalarini loyihalash
 • Xorijiy kompaniyalar tomondan loyhalashtirilgan loyihalarni legalizasiyalash
 • Mualliflik kuzatuvi
Texnik kuzatuv va konsalting
 • Loyihalash bosqichida konsalting va muvofiqlashtirish
 • Material va uskunalarni sotib olish bosqichida konsalting
 • Qurilish bosqichida konsalting va muvofiqlashtirish
Yong’in  xavfsizligi
 • Yong’in  xavfsizligi uskunalari avtomatikasi, camgirlvideos kuzatuv sistemalari va Yong’in  xavfsizligi kuzatuvi signal vositalari bo’limlarini loyihalash
 • Yong’in xavfsizlig  uskunalari avtomatikasi, kuzatuv sistemalari va Yong’in  xavfsizligi kuzatuvi signal vositalarini o’rnatish va sozlash
 • Yong’in xavfsizlig  uskunalari avtomatikasi, kuzatuv sistemalari va Yong’in  xavfsizligi kuzatuvi signal vositalarini nf’mirlash va texnik yordam ko’rsatish